Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324
  • Kvalita a skúsenosti od 1991

Aktuality

30.09.2016
25 rokov na trhu
Tento rok v decembri oslávi spoločnosť DELTECH, a.s. štvrťstoročie úspešnej existencie na slovenskom trhu. Od svojho vzniku v roku 1991 zmenila viackrát meno cez KELCOM International LM, QUADRIQ, DELTECH. Každé meno niečo prinieslo a posunulo spoločnosť ďalej. Dnes patrí DELTECH, a.s. k popredným slovenským spoločnostiam poskytujúcim komplexné riešenia v oblasti elektrotechnológií.
13.02.2015
Nový DELTECH web
Odteraz máte možnosť sledovať náš web aj v mobilnej aplikácii
02.07.2014
Fúzia spoločností DELTECH, a.s. a QUADRIQ, a.s.
Predstavenstvo spoločností DELTECH, a.s. a QUADRIQ, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 sa obe spoločnosti zlučujú a naďalej budú vystupovať pod spoločným názvom DELTECH, a.s. Údaje spoločností sú nasledovné: Sídlo: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959 Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.účtu: IBAN: SK140200 0000 0028 4898 4755, BIC: SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina v odd. Sa. vložka 10415/L
silno a slaboprúdové elektroinštalácie
technická ochrana objektov
dodávateľ pre investičné celky
záručný a pozáručný servis

Profil spoločnosti

Spoločnosť DELTECH, a.s. vytvoril tím špecialistov s s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti technickej ochrany objektov, dodávkach silno a slaboprúdových elektroinštalácií, dodávkach pre investičné celky a servisu pre jednotlivé objekty.

Dlhoročné skúsenosti jednotlivých zamestnancov z rôznych projektov tvoria Know How spoločnosti ako celku.

Harmónia medzi skúsenými obchodníkmi, projektovými manažérmi, technikmi, servisnými zamestnancami a ostatnými administratívnymi pracovníkmi je predpokladom pre úspešné zvládnutie náročných projektov vyžadujúcich tú najvyššiu kvalitu.

24/7 service
+421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas

DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia Prevádzka Bratislava Miletičova 23, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 502 44 230

IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959 Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L